bulgarian english

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Facebook
Кодекс на труда
Кодекс на труда
Наредба 3
Наредба 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
ЗЗБУТ
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - ЗЗБУТ